GATUNKI RYB

SANDACZ

ryba na żywo:

– rodzina: ryby okoniowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 50 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: od 1 stycznia do 31 maja

– płodność: w zależności od wieku od 150 tysięcy do 900 tysięcy jaj

– rodzaj tarła: fitofilne oraz litofilne

Ciało wydłużone, niewysokie, lekko bocznie spłaszczone, grzbiet zielono szary, boki jaśniejsze, brzuch biały, na bokach ciała od 8 do 12 brunatno czarnych smug,

Sandacz posiada dwie płetwy grzbietowe, pierwszą twardą, drugą miękką. Na płetwie grzbietowej i ogonowej występują ciemne plamki tworzące podłużne pasma. Płetwy piersiowe, brzuszne i odbytowa są jasne. Płetwy piersiowe są zaokrąglone, podobnej długości co płetwy brzuszne. Łuska sandacza jest cienka.  Sandacz ma stosunkowo mało ości.

Sandacz zamieszkuje głównie wody słodkie, głównie dolny bieg rzek stosunkowo płytkie i rozległe jeziora, Można go także spotkać  w słonawych zatokach morskich.

Występuje w zlewisku Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego i Jeziora Aralskiego

Sandacz jest rybą drapieżną, bardzo dobrze widzi w nocy, ma doskonały węch i bardzo dobry zmysł linii nabocznej. Spotkać go można najczęściej przy dnie zbiornika wodnego. Gatunek ten najintensywniej żeruje w okresie letnim.

  • Sandacz atakuje ofiarę z zaskoczenia i goni ją z dużą prędkością
  • Ryby te są opiekuńczymi rodzicami ponieważ samce tego gatunku bronią złożonej ikry i potomstwa przed drapieżnikami
  • Sandacz jest wrażliwy na zanieczyszczenia i potrzebuje dłużej zawartości tlenu w wodzie

Leszcz

ryba na żywo:

– rodzina: ryby karpiowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: brak

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: brak

– płodność: w zależności od wieku od 15 tysięcy do 90 tysięcy jaj

– rodzaj tarła: fitofilne

Ciało leszcza jest silnie wygrzbiecone i bocznie spłaszczone, głowa jest mała, przy nasadzie płetw brzusznych występują wyrostki pachwinowe. Płetwa odbytowa ma długą podstawę, ubarwienie ciała złotobrunatne lub szare, grzbiet w kolorze ciemnobrunatnym do czarnego, płetwy piersiowe czarne, podstawa płetw w kolorze pomarańczowym

Leszcz zamieszkuje wody słodkie: jeziora, nizinne rzeki, zbiorniki zaporowe, spotkać go można także w przybrzeżnych słonawych wodach morskich. Ryba ta zasiedla prawie całą Europę i część południowo- zachodnią Azji

Leszcz jest rybą stadną, dorosłe osobniki występują głównie przy dnie, gdzie intensywnie żerują

Ryjek leszcza potrafi wysuwać się w charakterystyczną „trąbkę” ułatwiającą przeszukiwanie dna w celu poszukiwania pokarmu.

Płoć

ryba na żywo:

– rodzina: ryby karpiowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: brak

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: brak

– płodność: w zależności od wieku do 150 tysięcy jaj

– rodzaj tarła: fitofilne

ciało ścieśnione bocznie, niewysokie, płetwa grzbietowa o krótkiej podstawie, prawie w jednej linii z płetwami brzusznymi, grzbiet płoci kolorze ciemnym, brzuch i boki srebrno białe, płetwy brzuszne i odbytowa w kolorze czerwonym

płoć zamieszkuje jeziora, rzeki, potoki a także przybrzeżne wody morskie. Płoć występuje na terenie prawie całej Europy, w zlewisku Morza Czarnego, Kaspijskiego i Jeziora Aralskiego

Młode płocie żyją w stadach występują głównie w strefie przybrzeżnej, dorosłe zasiedlają głębsze strefy, żerują w toni wody i przy dnie

Płocie to najczęściej łowione ryby przez wędkarzy.

Okoń

ryba na żywo:

– rodzina: ryby okoniowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 15 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: brak

– płodność: w zależności od wieku od kilkuset tysięcy do miliona jaj

– rodzaj tarła: ikra składana jest na substracie np. gałązkach, roślinności w postaci długich wstęg

ciało cieśnione bocznie, stosunkowo wysokie, otwór gębowy duży, dwie płetwy grzbietowe położone blisko siebie, pierwsza płetwa grzbietowa jest wysoka i złożona z promieni twardych, druga płetwa niższa i krótsza, miękka, ciało w kolorze zielono żółtym, grzbiet ciemniejszy, płetwa odbytowa, ogonowa i płetwy brzuszne czerwone lub pomarańczowe

okoń zamieszkuje wody słodkie: jeziora i rzeki oraz wody słonawe

okoń zamieszkuje prawie całą Europę, Amerykę Północną oraz Północną Azję

dorosłe okonie są drapieżnikami, polują stadnie

okonie mają smaczne chude mięso, żerują cały rok, są kanibalami

Lin

– rodzina: ryby karpiowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 25 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: brak

– płodność: w zależności od wieku od kilkuset tysięcy do miliona jaj

– rodzaj tarła: fitofilne

ciało krępe, trzon ogona szeroki i krótki, w kącikach ust krótkie wąsiki, łuska jest drobna i osadzona głęboko w skórze. grzbiet ryby w kolorze ciemno brunatnym, boki zielonkawe ze złotym połyskiem, płetwy są zaokrąglone, w ciemnym kolorze

lin jest rybą słodkowodną, zamieszkuje stawy, jeziora i nizinne rzeki, ma małe wymagania tlenowe, preferuje zbiorniki płytkie o mulistym dnie porośnięte bogatą roślinnością

Lin zasiedla prawie całą Europę, a także wody Syberii

Liny żerują głównie w strefie przybrzeżnej, uwielbiają zarośnięte miejsca (wśród roślinności), są bardzo odporne na niską zawartość tlenu w wodzie

Samce lina mają dłuższe płetwy brzuszne w porównaniu z samicami.

Troć wędrowna

ryba na żywo:

– rodzina: ryby łososiowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: wody morskie: do 50 cm, wody śródlądowe: do 35 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb:

w wodach morskich: od 15 września do 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 metrów od brzegu, od 15 września do 31 grudnia na obszarze morski wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Ustka, Rowy, Łeba, Kołobrzeg,

od 25 września do 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23’14” E oraz na jeziorze Dąbie

w wodach śródlądowych: od 1 października do 31 grudnia w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, w soboty i niedziele,

od 1 grudnia do końca lutego na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia,

w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

od 1 października do 31 grudnia w pozostałych rzekach

– płodność: od 2 tysięcy do 20 tysięcy jaj

– rodzaj tarła: litofilne

ciało wrzecionowate, cieśnione bocznie, głowa duża, płetwa grzbietowa z ciemnymi plamkami, płetwa ogonowa ścięta prosto, grzbiet wy kolorze błękitno szarym, boki srebrzysto białe, na bokach ciała liczne czarne plamy

Troć wędrowna zamieszkuje wody przybrzeżne całej Europy wraz z rzekami o szybkim nurcie i czystej wodzie.

troć wędrowna jest rybą drapieżną, dwuśrodowiskową, co oznacza, że na tarło wpływa do rzek. Dorosłe trocie wpływają do rzeki w której się urodziły, wędrują w górę rzeki, gdzie odbywają tarło i składają ikrę. Młode trocie w wodach słodkich zamieszkują średnio dwa lata. Następnie spływają do morza.

Trocie wpływające na tarło do wód słodkich to srebrniaki, te po tarle to kelty. Młode trocie w 1 roku to stadium parr, a spływające do morza to smolty

Dorsz

– rodzina: ryby dorszowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 35 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: brak

– płodność: w zależności od wieku od 500 tysięcy do 10 milionów jaj

– rodzaj tarła: pelagofilne

ciało wydłużone, w przekroju owalne, w części ogonowej cieśnione boczne, duża głowa na podbródku mięsisty wąsik, na grzbiecie trzy blisko siebie osadzone płetwy grzbietowe, dwie płetwy odbytowe, płetwa ogonowa ścięta prosto, łuski małe, mocno osadzone w skórze. Grzbiet kolorze zielonkawo szarym, boki jaśniejsze, brzuch biały. Na głowie grzbiecie i bokach ciała występują ciemne plamki. Płetwy ciemne.

dorsz występuje w Morzu Bałtyckim

dorsze zamieszkują strefę przydenną

Dorsz może być zarażony pasożytami zagrażającymi człowiekowi, jednak obróbka termiczna (gotowanie, smażenie lub głębokie przemrożenie) zabija pasożyty

Szczupak

ryba na żywo:

– rodzina: ryby szczupakowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 50 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: od 1 stycznia do 30 kwietnia

– płodność: w zależności od wieku od kilku tysięcy do 250 tysięcy jaj

– rodzaj tarła: fitofilne

ciało wydłużone, cylindryczne, głowa duża i długa, pysk ma kształt kaczego dzioba,  otwór gębowy jest szeroki, szczęki wyposażone w bardzo ostre, haczykowate zęby. Płetwa grzbietowa przesunięta na trzon ogona, płetwa ogonowa lekko wcięta. Grzbiet brązowy lub zielonkawy, boki jaśniejsze z żółtobiałymi lub brunatnymi plamami, brzuch biały. Płetwy żółtoszare z ciemnymi plamkami.

Szczupak zamieszkuje jeziora, stawy i rzeki, spotkać go można również w wodach słonawych. Występuje w wodach Europy, Ameryki Północnej, Północnej i zachodniej Azji.

Szczupak jest rybą drapieżną, atakuje z ukrycia

Jest to jedna z największych ryb słodkowodnych. Ze względu na obniżenie poziomu wód w zbiornikach coraz częściej naturalne tarliska szczupaka (zalewane na wiosnę łąki i pas roślinności wodnej) zostają odcięte od wody co ogranicza jego rozród.

Węgorz

– rodzina: ryby węgorzowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 60 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: od 1 grudnia do 31 marca

– płodność: w zależności od wieku od 3 milionów do kilkunastu milionów jaj

– rodzaj tarła: w Morzu Sargassowym

ciało wydłużone, wężowate, w części ogonowej spłaszczone bocznie, głowa mała. Płetwy grzbietowa, ogonowa i odbytowa tworzą jedną całość. Brak płetw brzusznych. Łuska drobna. Ciało pokryte śluzem. Grzbiet ciemnozielony, boki jaśniejsze, brzuch biały lub żółtawy.

węgorz zamieszkuje dorzecza wszystkich rzek europejskich mających połączenie z Oceanem Atlantyckim.

węgorz to ryba drapieżna, dwuśrodowiskowa, która żeruje i wędruje w nocy a dzień spędza zagrzebana w mule. Dorosłe węgorze zaczynają wędrówkę do Morza Sargassowego. Tutaj składają ikrę i giną z wyczerpania. Z ikry wylęgają się larwy, które niesione prądami morskimi docierają do wybrzeży Europy. Młode węgorze wpływają do rzek i wędrują w ich górę oraz do jezior. Tutaj, przez okres około dziesięciu lat intensywnie żerują i osiągają dojrzałość płciową.

ze względu na przełowienie oraz zabudowę hydrotechniczną uważa się, że węgorze są gatunkiem zagrożonym

Łosoś szlachetny

– rodzina: ryby łososiowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: w wodach morskich: do 60 cm; w wodach śródlądowych: do 35 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb:

w wodach morskich: od 15 września do 30 listopada w pasie wód o szerokości 4 metrów od brzegu; od 15 września do 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Ustka, Łeba, Rowy, Kołobrzeg; od 25 Września do 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15 ° 23’ 14’’ E oraz na jeziorze Dąbie;

w wodach śródlądowych:  od 1 października do 31 grudnia w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku, pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele; od 1 grudnia do końca lutego na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia, a od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, w soboty i niedziele; od 1 października do 31 grudnia w pozostałych rzekach.

– płodność: od 5 tysięcy do 20 tysięcy jaj

– rodzaj tarła: litofilne

ciało wydłużone, wrzecionowate, z boków lekko spłaszczone. Głowa dość duża. Trzon ogona długi i smukły. Płetwa ogonowa ścięta prosto. Grzbiet w kolorze niebiesko szarym, boki srebrzyste z czarnymi plamkami w kształcie litery X. u samców w okresie tarła dolna szczęka jest zakrzywiona hakowato ku górze.

Łosoś żyje w wodach Oceanu Atlantyckiego oraz rzek do niego wpadających na obszarze północnej Europy i Ameryki Północnej.

łosoś to ryba drapieżna, dwuśrodowiskowa. Dorosłe łososie wpływają do rzek aby odbyć tarło, po złożeniu ikry wracają do morza. Po wykluciu się z ikry młode łososie przebywają w rzece przed okres 1-3 lat. Następnie spływają do morza gdzie przebywają przez 3 lata. Tutaj intensywnie żerują i osiągają znaczne rozmiary.

Ryby wędrowne ze względu na prowadzone badania naukowe są często znakowane przez badaczy. Znaczki to głównie niewielkie plastikowe mikro tabliczki z symbolami. Informacje o takich znaczkach należy przekazywać do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie lub Morskiego Instytutu Rybactwa w Gdyni. Za takie informacje przewidziana jest nagroda.

Śledź

ryba na żywo:

– rodzina: ryby śledziowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 16 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: brak

– płodność: od 10 tysięcy do 100 tysięcy jaj

– rodzaj tarła: pelagofilne

kształt ciała wrzecionowaty, łuska duża, cienka, łatwo odpada. Płetwa ogonowa głęboko wcięta. Grzbiet ciemnoszary, boki srebrnoszare, brzuch srebrzysty. Płetwy parzyste przezroczyste, płetwy nieparzyste w kolorze szarym.

Śledź zamieszkuje wody słone, zasiedla północny Atlantyk, występuje w Morzu Bałtyckim.

ledź żyje w wielkich ławicach, odbywa wędrówki tarłowe składając ikrę w miejscu gdzie się urodziły. Śledzie spędzają dzień zazwyczaj bliżej dna, nocą podchodzą do powierzchni wody.

Śledzie z Morza Północnego dorastają do większych rozmiarów niż śledzie z Morza Bałtyckiego ze względu na większe zasolenie

Flądra

ryba na żywo:

– rodzina: ryby płastugowate

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 23 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: brak

– płodność: w zależności od wieku od 400 tysięcy do 2 milionów jaj

– rodzaj tarła: pelagofilne

kształt ciała silnie spłaszczony bocznie. Przed płetwą odbytową krótkiej gruby kolec, płetwa ogonowa ścięta prawie prosto. Łuska drobna. Bok przylegający do dna w kolorze białym, drugi bok dopasowuje się do barwy podłoża.

Stornia występuje w wodach u europejskich wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, w Morzu Bałtyckim, Śródziemnym, Czarnym i Białym a także w przyujściowych strefach rzek.

Larwy storni są zbudowane symetrycznie i mają oczy osadzone po obu stronach głowy. Pływają w toni wody grzbietem do góry. Gdy młode ryby osiągną długość jednego centymetra rozpoczyna się przemiana. Głowa przekręca się na bok, jedno oko przesuwa się na przeciwną stronę głowy. Płetwy parzyste zanikają. Ryba kładzie się na dnie i rozpoczyna przydenny tryb życia.

Prawidłowa  nazwa tego gatunku używana przez naukowców to stornia. Stornie idealnie kamuflują się w dnie dzięki przybieraniu barwy podłoża oraz umiejętności zagrzebywania się w dnie.

sum

ryba na żywo:

– rodzina: ryby SUMOWATE

– wymiar ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowów ryb: do 70 cm

– okres ochronny wg Regulaminu amatorskiego połowu ryb: od 1 stycznia do 31 maja

– płodność: zależnie od wieku od 35 tysięcy do miliona jaj

– rodzaj tarła: ikra składana jest na podłoże roślinne na niewielkiej głębokości

Głowa szeroka, spłaszczona grzbietobrzusznie, oczy małe, otwór gębowy duży wyposażony w kilka rzędów ostrych, drobnych ząbków, szczęka dolna dłuższa niż górna, szczęka górna zaopatrzona w parę dłuższych wąsików, dolna w dwie pary krótszych wąsików. Ciało nagie, całkowicie bezłuskie, ścieśnione bocznie w części ogonowej. Grzbiet czarny, boki ciemnozielone z oliwkowymi plamami, brzuch żółtobiały, płetwa odbytowa otacza trzon ogonowy od strony brzusznej i łączy się z płetwą ogonową, niewielka płetwa grzbietowa

Sum zamieszkuje zazwyczaj głębokie partie dużych jezior i rzek o mulistym dnie i wolnym nurcie wody, w rzekach występuje liczniej
Występuje na terenie Europy i Azji, brak go na Półwyspie Skandynawskim, Iberyjskim, Apenińskim oraz części Półwyspu Bałkańskiego

Duże osobniki żyją przeważnie samotnie, żeruje głównie w nocy, prowadzi przydenny tryb życia choć poluje również w toni wody

Sum osiąga bardzo duże rozmiary, jest największą rybą słodkowodną Polski, rekordowe poławiane osobniki w naszych wodach mierzą powyżej 250 cm długości i ważą około 100 kg. Sumy posiadają znakomity węch i smak